Frist for å melde på prosjektet ditt til Nordisk Forum - "Nordisk Forum for Co-financing of Documentaries" er 6. juni. Deltakelse gir også akkreditering til Nordisk Panorama

Unknown