Bergen internasjonale filmfestival minner om påmeldingsfristen for norsk kortfilmkonkurranse: 8. august! Årets festival blir arrangert 24. september – 1. oktober. De er interessert i din film og oppfordrer til å sende en påsynskopi så fort som mulig. De tar imot dvd, bluray, digital fil eller digital link.

Mer informasjon om kriterier for påmelding finner du her