Tilskuddet har gått til fem dokumentarer, seks kortfilmprosjekt og to serier - langfilmmidler. (Prosjektet ”5 Grøss” inneholder fem kortfilmer). Prosjektet ”Drømmer og Fritid” defineres som dokumentar og består av fem 10 minutters episoders dokumentarfilm-serie.

1. Produksjonsstøtte dokumentfilm
”Filmklubbben”
Søker: Meyer Film ved Eirik Meyer Amundsen (mobil: 93092292)
Tilskudd: kr.130.000,-
Totalbudsjett: 585.000,-

Filmklubben er en dokumentarfilm der 4 jenter i alderen 10 til 11 år gjennom to år har lært å lage sine egne filmer. Dokumentaren skal gi et unikt møte med unge jenter som lager sine egne filmer og viser at de er fremtidens digitale filmskapere. De to halvtimes dokumentarene skal vises på TV 2. Prosjektet har også til formål å kunne oppmuntre andre barn og unge til å lage film, og er lovet distribusjon gjennom den Kulturelle Skolesekken.


2. Prosjektutvikling dokumentarfilm
”Norge blir til”
KJP-Freelance ved Karl Johan Paulsen (mobil: 47232938)
Tilskudd: kr. 35.000,-
Totalbudsjett: 610.000,-

I 2004 får stedet Avaldsnes, sammen med Eidsvoll, anerkjennelse og status som 1000 års sted. Den strategiske beliggenheten ved Karmsundet sies å være hovedårsaken til at Avaldsnes var et maktsenter i 3000 år. Dokumentaren vil belyse Avaldsnes – Europas glemte maktsenter, i historiske epoker - fra bronsealderen til middelalder som samsvarer med utviklingen og endring av makt ute i Europa. 


3. Prosjektutvikling dokumentarfilmserie
”Drømmer og fritid” ved Gunnbjørg Haga/Linda Hellevik SEMAFOR FILM (mobil: 47287880/95906842)
Tilskudd: kr. 50.000,-
Totalbudsjett: 175. 000,-
    
Dokumentarserien på fem episoder, hver på ti minutt, skal handle om barn som deltar i fritidsaktiviteter og drømmenes deres. Barna har ulik bakgrunn, ulike interesser og ulike mål. De har en ting felles – de ønsker å delta, få til ting, mestre – og de drømmer. Og dette skal løses ved å følge en liten forsamling av barn - tett med kamera søkes de autentiske øyeblikkene hvor spontane reaksjoner, drømmer og glede kommer til uttrykk. Semafor Film er et nystartet selskap som er etablert i Bergen med støtte fra Innovasjon Norge, og selskapet har som mål å produsere dokumentarfilm for barn og unge. TV 2 har vist interesse for prosjektet.


4. Prosjektutvikling dokumentar
”Nduta Times”
Piraya Film ved Torstein Grude (mobil: 92225285)
Tilskudd: kr. 90.000,-
Totalbudsjett: 314 477,-

Dokumentaren tar for seg det håpløse livet som flyktning i leiren Nduta, Tanzania og om et prosjekt som gir håp om frigjøring gjennom en fri presse. Filmen skal filme et menneskelig katastrofeområde på en poetisk, drømmende og ikke-verbal måte.
Torstein Grude vil følge prosessen og ringvirkningene det får i en leir preget av håpløshet og apati. Et medie som snakker deres språk og tar opp deres saker vil ha enorm betydning for deres selvbilde, spesielt siden de er glemt av Tanzania og resten av verden. Hovedpersonen som nå er 26 år, ble som trettenåring familieløs etter folkemordet i Burundi og Rwanda.


5. Produksjonsstøtte kortfilm
”5 Grøss fra Vestlandet”
Alligatorfarm ved Maria Ekerhovd (mobil: 95188118)
Tilskudd: kr. 800.000,-
Totalbudsjett: 3.400.000,-

Med en region fylt av tungt regn, kristen pietisme og lidenskap i mange variasjoner,  ligger grøsset nært opp til vestlandskulturen. De fem grøssene kan vises både i sammenheng og hver for seg. Det er knyttet fem svært talentfulle og prisvinnende regissører til prosjektet. Regi er: Pål Jackman ”Du skal få en dag i morgen”, Bobbie Peers ”Siste Natt”, Marius Soma ”Perfekt”, Therese Jacobsen ”Søstre”, Susanne Falkum Løvik ”Under kniven”. I tillegg brukes andre stabsfunksjoner fra Vestlandet som foto, produksjonsdesign, skuespillere, produksjonsledere etc. 

Prosjektet har mottatt kr.1.300.000,- fra Fuzz (co-produksjonsinvestering), kr. 500.000,- fra Filmkraft Rogaland (co-produksjonsinvestering).

Det er planlagt en bred og ny distribusjonsform for filmene. Det arbeides for å ha premiere på Kortfilmfestivalen i juni 2007. Videre er det inngått en tv-avtale med TV 2 om visning.


6. Prosjektutvikling dokumentarfilm
Dokumentar om kjønnslemlestelse ved Linda May Kallestein (mobil: 99626996)
Tilskudd: kr. 50.000,-
Totalbudsjett: 354.970,-

Dokumentarfilmen har som hovedformål å belyse en meget skadelig og dessverre svært utbredt praksis i Norge og Europa, så vel som i Afrika: kjønnslemlestelse av små barn. Human Rights Service mener å ha belegg for at 3.500 små og unge jenter i Norge er i høyrisikogruppen som potensielle ofre for dette overgrepet, men kanskje så mange som 9.000 er i faresonen. Det er dette dagspressen har hatt fokus på. Tilnærmingen til dette prosjektet har som mål å skape forståelse for hva dette er og bygge ned mytene om hva det ikke er.

7. Produksjonsstøtte, kort
“Guds tre ansikter” (arbeidstittel)
ved Enkeltmannsforetaket Ole M. Vevle v/ Ingvild Hellesøy (mobil: 90132263)
Tilskudd: kr. 230.000,-
Totalbudsjett: 840.534,-
 
”Den endelige filmatiseringen av Bibelen og den første filmatiseringen av Koranen”.
Prosjektet skal i en veldig konkret forstand filmatisere Bibelen og Koranen, hver for seg, side for side. Ved hjelp av animasjonsteknikk skal hver dobbeltside avfotograferes, fra bøkenes første side frem til siste side. Total lengde på filmene blir ca 4 minutter. Filmen består av en hebraisk utgave av den jødiske bibelen (Tanach), en norsk utgave av det kristne nye Testamentet og en arabisk utgave av Koranen.
Regissøren beskriver prosjektet som en utforskning av det visuelle aspektet til religiøse skrifter. Gjennom å oppløse tekstens mening ønsker han å flytte fokus vekk fra skriftens bokstavelige mening og i stedet rette det mot skriftens symbolske (immatrielle, eller om man vil; spirituelle) betydning.

Prosjektet har fotograf Morten Skallerud (”Året gjennom Børfjord”) med seg. Kortfilmen ønskes presentert på kortfilmfestivalen i Grimstad.

LANGFILMMIDLER
(BERGEN KOMMUNE næring)

1. Prosjektutvikling TV serie
”Klar til Strid”
Alligator Film  ved Bjørn Arne Odden  (mobil: 93067530)
Tilskudd: 20.000,-                                                

Alle gutter og menn, samt alle jenter fra høsten 2006, som er eller har passert 18 år, har opplevd å få innkallelse til sesjon dumpet i postkassen. Dette er en TV-serie om tilstanden på Verneverket, og historien om deres hverdag på Vernepliktsverket. Serien tegner seg som et drama/humor-serie av moderne format.

2. Prosjektutvikling dokumentarfilmserie
”Døden”
Flimmer Film ved Lars Løge og Johnny Holmvåg (mobil: 41514180/97689881)
Tilskudd: kr. 100.000,-
Totalbudsjett: 769.683,-

Serien Døden er inspirert av Eirik Newths barne- og ungdomsbok: ”Hvorfor dør vi?”. Døden er noe av det mest naturlige i våre liv. Det er dette filmskaperne ønsker å fortelle, i et respektfullt-, samtidig tankevekkende perspektiv på de handlingsmønstrene og forklaringsformer mennesket skaper i møte med døden. NRK er inne med kr. 75.000,- på finansieringssiden. Eirik Newth skal være med å bidra i den videre prosessen. Målet er å lage en serie på NRK om døden på fem á 5 times programmer.

ANNET

1. Utgivelse av DVD
”Sniffer”
DreamFactory ved Maria Ekerhovd
Tilskudd: kr. 15.000,-

Sniffer er Norges første Gullpalmevinner.  Det søker om 15.000 til utgivelse av Sniffer på dvd.


2. Etterarbeidsstøtte: Filmkopi og digibeta
” Roadmovie”
Zarepta Film AS ved Siv Aksnes og Niels Peter Hærem
Tilskudd: kr. 25.000,-

Bergensselskapet Zarepta Film har stått bak en rekke fine kortfilmer siden starten i 1997. Med lun humor utforsker «Road Movie» den tynne grensen mellom fantasi og virkelighet. To filmfolk (Endre Hellestveit og Bjarte Hjelmeland) sitter og drodler på ideen til en såkalt road movie, mens scenene de diskuterer dukker opp på lerretet. Her møter man Agnes Kittelsen som en ensom butikkansatt som drømmer om å møte den rette.

3. Tilskudd til gjennomføring av festivalen
Den Norske Dokumentarfilmfestivalen 2007  ved Pernille Dvergedal
Tilskudd: kr.15.000,-
(bransjeutviklende tiltak)

Den norske Dokumentarfilmfestivalen 2007 avvikles i april 2007.