BIFF2014

Cinemateket USF, fredag 26. september

I år rettes fokuset mot internasjonal samproduksjon, interaktiv og digital historiefortelling og eksperimentell manusutvikling. Les mer