Den norske filmskolen starter i år masterutdanning i film, for alle fagretninger. Studiet er en kunstfaglig fordypning og spesialisering.

Søknadsfrist 22. september.
Studiested er Lillehammer, men deler av undervisningen vil foregå i Oslo. Les mer her.