Hordaland fylkeskommune (HFK) har ansvar for kunst- og kulturformidling til grunnskoler og vidaregåande skoler i Hordaland, og startar no planlegginga av turnéprogrammet for skoleåret 2015-2016. Tilbodet vert utvikla med bidrag frå Rikskonsertane og spelemidlar til Den kulturelle skolesekken. Informasjon og skjema. Fristen er 1. oktober 2014.

HFK stor