Søknad til denne ordningen gjøres av den som har ideen/er forfatter – før filmrett/opsjon på filmrett er overdratt produksjonsforetaket. Dvs. før produksjonsforetaket kan søke oss om utviklingstilskudd. Husk at ordningen er også er til for dokumentarer.

Gå inn og les mer om ordningen HER