Arrangementet er åpent for alle med tilknytning til den profesjonelle filmbransjen i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Vi arbeider med programmet - noen smakebiter, samt praktisk informasjon og påmeldingsskjema finner du her

Med vennlig hilsen fra arrangørene,
Vestnorsk filmsenter, Western Norway Film Commission, Norsk filmforbund avd Vest og FUZZ

Vestlandstreffet – den største bransjesamlingen vår!
Vestlandstreffet samler alle filmaktører på Vestlandet og skaper økt samarbeid mellom filmskapere og selskaper, på tvers av sjangre og fylkesgrenser. Vestlandstreffets gir faglig påfyll og inspirasjon gjennom nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og gjennom presentasjoner fra bransjen selv- Slik skaper vi en felles vestnorsk plattform. Vestlandstreffet er en arena der de ulike delene av bransjen utveksler erfaringer, diskuterer kunstneriske grep, behov og utfordringer, her legger vi sammen strategiene for veien fremover. Vestlandstreffet ambulerer i regionen.