Seksjon for kunst og kultur avholder informasjonsmøte om Bergen kommunes tilskuddsordninger for det profesjonelle- kunst og kulturfeltet i Bergen, mandag 19. januar kl. 1700-1830 på møterom 225, Bergen rådhus.


Det vil bla. bli informert om følgende: Kulturbudsjettet for 2015, prosjekt- og driftsmidler innen ulike sjangre, tilskudd til internasjonale prosjekter – herunder også ordningen «rask respons» og kommunens gjestekunstnerordninger (AiR) , Bergen kommunes tilskuddsportal, råd og tips til søknad, budsjett, regnskap og rapport.

Det vil være mulig å stille spørsmål direkte til fagrådgivere etter den generelle gjennomgangen.

Vel Møtt!