PROSJEKTER INNSTILT KORT- OG DOKUMENTARFILM

Utviklingsstøtte dokumentarserie for nett, 4x15 min, og dokumentar, 50 min.
«Farvel Norge»
Flimmer film as ved Thorvald Nilsen

Tildelt: 150 000

Filmen:
Som beskrevet i de fleste media, sender Norge nå ut flere og flere lengeværende asylbarn. Mens norske politikere diskuterer de mer formelle aspektene, vil filmskaperne lage en film om de det handler om. Hvordan opplevde barna å bli kastet ut av landet og returnert til et land de ikke har noe forhold til lenger? Der de kanskje ikke snakker språket? Hva skjedde de første dagene? Hvor bor de nå? Hva gjør de? Hvilken fremtid ser de for seg?

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Christer Fasmer
Produsent: Thorvald Nilsen og Christer Fasmer

 

Utviklingsstøtte dokumentar, 56 min.
«Wittgenstein »
Kriblefilm as ved Therese Jacobsen

Tildelt: 12 000

Filmen:
Dokumentarfilmen skal formidle et personlig portrett av den eksentriske Østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Han regnes som en av de fremste filosofene i det 20. århundre, og sammen med navn som Einstein og Freud har Wittgensteins tanker forandret hele vårt moderne verdensbilde. Filmskaperne vil fokusere på hans opphold i Skjolden hvor han søkte total stillhet og arbeidsro på en fjellhylle innerst i Sognefjorden. Wittgenstein var svært
fasinert av vestlandsnaturen og det var her grunnlaget for noen av hans filosofiske hovedverk ble til. I dokumentaren vil filmskaperne parallelt følge gjenreisningen av hans arbeidshytte/ bolig på denne avsidesliggende fjellhyllen i Skjolden.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Therese Jacobsen
Foto: Jørgen Nordby Henriksen
Produsent: Therese Jacobsen

 

Utviklingsstøtte dokumentarserie, 3 episoder x 46 min
«Trusselbildet »
Flimmer film as ved Lars Løge

Tildelt: 200 000

Filmen:
«Trusselbildet» er en dokumentarserie om Norges eksterne trusler, om disse er reelle og hva man i så fall bør gjøre med dem. Filmskaperne vil utvikle tre prosjekter i denne serien. Russland, terror og cybertrusselen får hver sin film som skal regisseres av Tonje Hessen Schei, Øystein Bogen og Khadafi Zaman. Episodene skal ha et enhetlig filmatisk og grafisk uttrykk og skal fortelles ut fra samme overordnede premiss. En sentral narrativ komponent i alle episodene blir å komme "bak kulissene" i Norges kamp mot eksterne trusler. I tillegg skal både norske og internasjonale myndighetspersoner og uavhengige eksperter intervjues. Det skal legges store ressurser inn i produksjon av en visuelt spennende og slående form.

Nøkkelpersoner:
Manus: Tonje Hessen Schei
Regi: Tonje Hessen Schei, Øystein Bogen og Khadafi Zaman
Produsent: Lars Løge

 

Utviklingsstøtte dokumentarserie, 3 episoder x 54 min
«Det store lakseeventyret »
Pandora film as ved Trude Refsahl 

Tildelt: 150 000

Filmen:
Havbruksnæringen har vokst til å bli Norges 3. største næring etter olje og fiskeri. Hvordan startet dette eventyret, og hvor ender det? Hvordan kan villaksen overleve side om side med havbruket i fremtiden? Og hvor mye kan tilbakegangen for villaksen skyldes oppdrettsnæringen? Filmskaperne vil utvikle en serie på tre programmer om oppdrettsnæringen i Norge, se på dens historie og undersøke hvilke økologiske, teknologiske og økonomiske utfordringer næringen står overfor i årene som kommer.

Nøkkelpersoner:
Manus: Lars Petter Gallefoss og Jan Inge Skogheim
Regi: Jan Inge Skogheim
Produsent: Trude Refsahl

 

Utviklingsstøtte dokumentar, 50 min
«Kunsten å leve evig »
Magnus film & tekst ved Per Christian Magnus

Tildelt: 100 000

Filmen:
Han er en kjent kunstner, men har en ukjent historie. Hva vil stå igjen etter ham, han som har forlatt veien til evig liv gjennom medlemskap i en lukket sekt? Snart 70 år gammel, uten familie og barn, er kunsten og tiden her på jorden alt han har. Evigheten venter ikke lenger på ham. Men er det allikevel en åpning?

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Nikolai Midjo
Produsent: Per Christian Magnus

 

Utviklingsstøtte dokumentar, 58 min
«Dagen Rune døde»
Pandora film as ved Ida Kleppe

Tildelt: 100 000

Filmen:
Rune blir erklært død etter at han har hatt et stort hjerteinfarkt. Legen på åstedet ber ambulansepersonalet gi opp, og han ber sykehelikopteret om å snu. En time seinere oppdager mor til Rune at han er i live. Og Rune overlever, men har store skader etter hendelsen. Hjertet hans kommer aldri til å heles. Denne filmen vil undersøke og beskrive denne høyst dramatiske hendelsen; hvordan det kunne skje. Hvorfor må Rune og foreldrene sloss så hardt for å bli hørt, og hvilke krefter er det som ønsker å legge lokk på det hele?

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Geir Rommetveit
Produsent: Ida Kleppe

 

Utviklingsstøtte dokumentar, 50 min
«Thor Iversen- den ukjente pioner »
Bergen filmutvikling ved Hans Kristian Bukholm

Tildelt: 100 000

Filmen:
Prosjektet vil utvikle et filmportrett av havforsker Thor Iversen, som i perioden 1900-40 arbeidet i nordområdene og arktis, i hovedsak bestående av Iversens eget arkivmateriale. Filmen vil bli et portrett av fiskeri- og polarforsker Thor Iversens arbeide: Både hans innsamling av forskningdata og hans fotografier og film fra kysten og nordområdene har i dag økende verdi og interesse, da man innser viktigheten av havet og nordområdene i global sammenheng. I motsetning til andre forskere i denne perioden er Iversen nå stort sett glemt i det offentlige bildet, selv om han i 1910 ble tildelt Ridder av St. Olavs orden for sin innsats bl.a. som kaptein og toktleder på «Michael Sars» under det legendariske Atlanterhavstoktet samme år.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Anette Thorsheim og Hans Kr. Bukholm
Produsent: Hans Kr. Bukholm

 

Utviklingsstøtte dokumentarserie/ musikk, 5 min. x 7 episoder
«Ad Lib »
SMAU MEDIA as ved Anita Vedå

Tildelt: 50 000

Filmen
"Ad Lib / 7 band 7 fjell» er en nettbasert musikkdokumentarserie som vil invitere 7 bergensband på hvert av de syv fjell. Bandene vil kunne fortelle om seg selv, om karriere, drømmer, spesielle øyeblikk og om forholdet de har til byen sin og naturen rundt den. Hver av de syv episodene vil avsluttes med live-opptreden på fjelltoppen.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Maria Galliani Dyrvik
Foto og produsent: Anita Vedå

 

Utviklingsstøtte animert kortfilm, serie, 8 episoder x 4 min
"Historier fra Nålebyen"
North Sea Productions as ved Trond Gullaksen

Tildelt: 130 000

Filmen:
Historier fra Nålebyen er en animert TV-serie der vi følger rusavhengige Cato gjennom tragikomiske oppturer og nedturer, i en evig jakt på penger til rusmidler. Nålebyen er et fiktivt univers, basert på en sann historie fra Bergen. Kortfilmen Nålebyen (2014) er seriens pilot.

Nøkkelpersoner:
Manus: Kaspar Synnevåg
Regi: Henrik Hylland Uhlving og Kaspar Synnevåg
Produsent: Trond Gullaksen

 

Utviklingsstøtte dokumentar, 50 min.
«Kubbe Makes An Art Museum»
Filmkollektivet as ved Erlend Haarr Eriksson

Tildelt: 30 000

Filmen:
Kunstner og barnebokforfatter Åshild Johnsen opplever stor interesse i Japan. Hele tre saler på Tokyo Metropolitan Art Museum er tilegnet hennes barnebok: "Kubbe lager et museum". Hun reiser til Tokyo i februar for å forberede utstillingen.

Nøkkelpersoner:
Manus: Tommy Næss
Regi: Erlend Haarr Eriksson
Produsent: Erlend Haarr Eriksson

 

Produksjon kortfilm, 8 min.
"Gymtimen"
Filmkollektivet as ved Erlend Haarr Eriksson 

Tildelt: 450 000

Filmen:
«Gymtimen» viser to jenter som skulker svømmetimen. De har dårlig unnskyldning for ikke å delta i svømmeundervisningen, og det er ikke første gang de skulker. Jentene er innvandrerbarn, snakker perfekt norsk og har norske venner. Samtalen er gjennom det meste av filmen lett og hverdagslig. De snakker om moter, fritid og gutter. Saira har tydeligvis en god tone med Geir, en av de kjekke guttene i klassen. Men det er en undertone i samtalen deres; Saira skal giftes bort, og hennes framtid skal om ikke lenge endres for alltid.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Tommy Næss
Produsent: Erlend Haar Eriksson

 

Produksjon kortfilm
«Onkel Magnus»
Piggsvin film as ved Bjørn Sortland

Tildelt: 180 000

Filmen:
«Onkel Magnus» er en kortfilm om en jente som er blitt tegnet hvert år av onkelen sin. Nå er hun i puberteten, og ønsker å bli aktmodell, slik som i kjente malerier. Hennes onkel Magnus er den hun skal prøve ut sin nakenhet på, og hun gleder seg hemmelighetsfullt og stort til den store dagen. Dette er en film om gryende seksualitet, om en ung jente som vandrer mellom det barnlige og det voksne livet.

Nøkkelpersoner:
Manus, regi og produsent: Bjørn Sortland

 

Produksjon kortfilm
"Jernbryllup"
De jentene der as ved Stine Blichfeldt

Tildelt: 400 000

Filmen:
Den pensjonerte sveiseren Odd besøker sin syke kone på sykehjemmet hver dag. Han er konstant bekymret for ikke å være der når hun dør. Han har fått avslag på alle sine søknader om samboerskap på gamlehjemmet. Til slutt pakker han ned sveiseapparatet sitt og bestemmer seg for å ta saken og sveiseapparatet i egne hender. Han kommer seg inn og sveiser igjen døren etter seg. Han vil være med sin kone til det siste åndedrettet selv om personalet dundrer på døren der ute.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Michael Axelsson
Fotograf: Nils Johan Nesse
Lyd: Øyvind Rydland
Klipp: TBA
Produsent: Stine Blichfeldt

 

Produksjon dokumentar
"Tilbake til livet – alene over Nordsjøen"
Bergefilm ved Trygve Berge

Tildelt: 90 000

Filmen:
I 1969, da han var 21 år, rodde Ragnar Thorseth fra Måløy til Shetland. I 2015, nesten et helt liv senere, i en alder av 67 år, etter ekspedisjoner til havs og i polarisen, skal Thorseth ro enda en gang over Nordsjøen. Filmen om roturen er likevel ikke en historie om bragder. Den vil i stor grad handle om veien tilbake, tilbake til et mest mulig normalt liv etter rideulykken som nesten kostet han livet.

Nøkkelpersoner:
Manus, regi og produsent: Trygve Berge

 

Produksjon animert dokumentar, 5 min.
"Når jeg hører fuglene synge"
Råsalt as ved Trine Vallevik Håbjørg

Tildelt: 150 000

Filmen:
Høsten 2008 så filmskaperen en dokumentarfilm laget av en amerikansk eks-soldat om konflikten i Darfur-provinsen. Denne filmen gjorde et voldsomt inntrykk på henne. Uskyldige sivile ble drept for fote av Janjaweedmilitsen. Det fikk henne til å ville lage en film om hvordan barn og unge som faktisk har opplevd alvorlige krisesituasjoner ser på livene sine og om de har drømmer for framtiden.

Dette er en kort, animert dokumentarfilm basert på beretninger om håp og drømmer fra barn og ungdom som har overlevd ekstreme katastrofesituasjoner. Filmen gir en stemme til de som har mistet alt, men som likevel reiser seg og går videre.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Trine Vallevik Håbjørg
Animatører: Øyvind Tangseth og Bjarte Agdestein
Musiker og lydmann: Erik Wøllo
Musiker: Kouame Gerard Sereba
Produsent: Trine Vallevik Håbjørg

 

Produksjon dokumentar, 55 min.
"Democracy Road"
Aldeles as ved Elisabeth Kleppe

Tildelt: 300 000

Filmen:
Etter over 20 år i eksil i Norge er burmeserne i tv- og radiostasjonen The Democratic Voice of Burma (DVB) tilbake i hjemlandet for å bygge opp den uavhengige medievirksomheten sin der. Sjefredaktør Aye Chan Naing og reporter Than Win Htut har drømt om dette i mange, mange år, samtidig som at kampen for frihet og folkestyre på langt nær er over.

Mens vårt norske demokrati har blitt til over lang tid, har burmeserne fått "demokrati" med et pennestrøk. Men er det virkelig så enkelt? Dokumentarfilmen Democracy Road portretterer de som bygger et demokratisk land mens det fremdeles er i støpeskjeen.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Turid Rogne
Produsent: Elisabeth Kleppe

 

UTVIKLINGSSTØTTE LANGE FORMATER

Utviklingsstøtte
«Hanseatene», 180 min
Niccofilm ved Hans Otto Nicolayssen

Tildelt: 120 000

Filmen:
«Hanseatene» er en serier som skal handle om Hansaforbundets historie fra midten av 1200-tallet og frem til 1500-tallet. Det skal også handle om de moderne Hansadagene som Hansabyene har arrangert hvert år siden begynnelsen av åtti-tallet. Prosjektet vil starte og slutte i Bergen, men vil hente mye materiale også fra andre Hansabyer. Bergen skal igjen være vertsskapsby for Hansadagene i 2016. Dette prosjektet har et stor internasjonalt potensiale og planlegges som en europeisk co-produksjon.

Nøkkelpersoner:
Manus: Hans Otto Nicolayssen
Produsent: Hans Otto Nicolayssen