Vestnorsk filmsenter har gleden av å invitere manusforfattere og regissører til kortfilmworkshop. Vi ønsker med dette å utvikle og høyne kompetanse i manusskriving, karakterarbeid, instruksjon og klipp hos kortfilmskapere. Les mer