Vestnorsk filmsenter gjennomførte høsten 2014, i samarbeid med Fyllingsdalen Teater, en filmworkshop for ungdom i Bergensområdet. Gjennom produksjonen av to kortfilmer fikk unge skuespillertalenter erfaring og kompetanse innenfor praktisk filmproduksjon og unge filmskapere fikk verdifull opplæring og produksjonserfaring på ulike fagfelt, gjennom praksisplasser på filmproduksjonene.