På programmet står fylgjande;

• Vestnorsk Filmsenter v/Eirik Vaage ynskjer velkommen og gir ei oppsummering av Vestlandstreffet som gikk av stabelen i Kristiansund.
• Foredrag: Berge Myrene i Hansegarden Media & EDB skal fortelje oss om satsing på dronefilming tenester frå industrien i havgapet til Sunnmøres bratte tindar.

 

b2ba0507-f555-4a12-a253-8352bcf52cfa

Droner blir i dag brukt på mange ulike felt innan dokumentering, reklame og film.

01485312-9edc-46eb-8405-2e5c130b5ac3

Hansegarden Media & EDB satsar på dronefilming tenester.

Møtelokale: Sunnmøre Kulturnæringshage
Tidspunkt: 18:30 -20:00
Dato: 26 mai

Velkommen til Kreative Søre Sunnmøre - ein uformell møteplass for kreative personar på Søre Sunnmøre.