BergenKommune

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere kan søke om stipend. Søknadsfristen er 1. juni.

Ordningen gjelder profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og det kan søkes etableringsstipend, kultur- eller arbeidsstipend innen alle sjangre. Les mer.