MRF logo pos-kopi

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser årleg ut kunstnarstipend til profesjonelle kunstnarar. Stipendordninga gjeld alle kunstuttrykk. Søknadsfristen er 01.06.15. Kunstnarstipend 2015.