Midler ble tildelt følgende prosjekter: Tildelinger - juni