kulturraadet hvit stor

Kulturrådet øyremerker to millionar kroner til arbeid med immateriell kulturarv. Søknadsfristen for denne satsinga er 2. september 2015 kl. 13.00. Les meir