Kulturdepartementets menneskerettighetspris for kortfilm deles ut denne høsten. Alle kan foreslå kandidater til prisen. Frist: innen 15. august. Mer info