Kommende frister

20. august 2020: Søknadsfrist VIP-stipend, NFI

28. august 2020: Søknadsfrist kortfilm, NFI

28. august 2020: Søknadfrist kortfilm - samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent, NFI

31. august 2020: Søknadsfrist utvikling & produksjon spillefilm, NFI

2. september 2020: Søknadsfrist Fond for lyd og bilde

14. september 2020: Søknadsfrist Nye veier, lang dokumentar, NFI

14. september 2020: Søknadsfrist Nye veier, dramaserier, NFI

15. september 2020: Søknadsfrist IDFA Docs for Sale

22. september 2020: Søknadsfrist dramaserier, NFI

30. september 2020: Søknadsfrist Innkjøpsordningen for film (Filmbib)

12. oktober 2020: Søknadsfrist Vestnorsk filmsenter