Kommende frister

1. juli 2021: Søknadsfrist, interactive/immersive prosjekter, IDFA

15. juli 2021: Siste frist, påmelding av film, IDFA

1. august 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2021, Nordisk Panorama Market

4. august 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

9. august 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

26. august 2021: Produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering, NFI

31. august 2021: Søknadsfrist, produksjon av kortfilm, NFI

31. august 2021: Søknadsfrist, samproduksjon kortfilm med utenlandsk produsent, NFI

2. september 2021: Søknadsfrist prosjektstøtte, Fond for lyd og bilde

2. september 2021: Søknadsfrist markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, Kulturrådet

2. september 2021: Søknadsfrist, prosjektstøtte kulturvern, Kulturrådet

10. september 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

18. oktober 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

2. november 2021: Søknadsfrist markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, Kulturrådet

5. november 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord