Kommende frister

20. januar 2020: Søknadsfrist Norsk-tysk produsentpitch under Berlinalen

21. januar 2020: Søknadsfrist rammetilskudd for utvikling - fiksjon, NFI

23. januar 2020: Søknadsfrist kortfilm, NFI

29. januar 2020: Søknadsfrist dok.incubator

1. februar 2020: Påmeldingsfrist Barnefilmfestivalen - kortfilm

4. februar 2020: Søknadsfrist Fond for lyd bilde

14. februar 2020: Påmeldingsfrist Pitchekonkurranse, Mediefondet Zefyr/Barnefilmfestivalen

15. februar 2020: Påmeldingsfrist Nordisk Pandora, filmer ferdig i 2019

18. februar 2020: NY Søknadsfrist ESODoc

25. februar 2020: Søknadsfrist Nye Veier, idéutvikling lange formater

28. februar 2020: Søknadsfrist Fritt Ord

1. mars 2020: Påmeldingsfrist, DOKFILM/ Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda

2. mars 2020: Søknadsfrist Vestnorsk filmsenter

15. april 2020: Påmeldingsfrist Nordisk Pandora, filmer ferdig i 2020

15. april 2020: Påmeldingsfrist Nordisk Pandora Market, filmer ferdig i 2019

16. april 2020: Søknadsfrist Nye veier, utvikling