Kommende frister

7. januar: Søknadsfrist, alle formater, Vestnorsk filmsenter

10. januar: Søknadsfrist, utvikling og produksjon av kortfilm NFI

10. januar: Søknadsfrist, samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent, NFI

30. januar: Søknadsfrist, dok.incubator

1. februar: Søknadsfrist Bergen kommune, Profesjonelle kunst- og kulturtiltak

5. februar: Søknadsfrist, Fond for lyd og bilde

5. februar: Søknadsfrist, norsk musikk i audiovisuelle produksjoner FLB

12. februar: Søknadsfrist Idéutvikling Nye veier

15. februar: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2018, Nordisk Panorama

20. februar: Påmeldingsfrist Pitchekonkurranse - Barnefilmfestivalen

28. februar: Påmeldingsfrist filmer, DOKFILM 2019

1. mars: Søknadsfrist Sørfond

4. mars: Søknadsfrist, alle formater, Vestnorsk filmsenter

15. mars: Påmeldingsfrist, film, Kortfilmfestivalen i Grimstad

15. april: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2019, Nordisk Panorama

15. april: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2018, Nordisk Panorama Market

6. mai: Søknadsfrist, alle formater, Vestnorsk filmsenter

15. mai: Søknadsfrist, opphold Bergen kommunes kunstnerleilighet i Berlin

1. juni: Søknadsfrist Kunstnarstipend, Hordaland fylkeskommune

1. juni: Søknadsfrist, Etablerings-, kultur- og arbeidsstipend, Bergen kommune

1. august: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2019, Nordisk Panorama Market