Kommende frister

15. april 2021: Søknadsfrist, utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken, NFI

15. april 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2021, Nordisk Panorama

15. april 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2020, Nordisk Panorama Market

3. mai 2021: Søknadsfrist, innkjøpsordningen for film - Filmbib

4. mai 2021: Søknadsfrist markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, Kulturrådet

5. mai 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

12. mai 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

15. mai 2021: Søknadsfrist Bergen kommunes Gjestekunstnerleilighet i Berlin

25. mai 2021: Søknadsfrist, manusutvikling fiksjon, NFI

1. juni 2021: Søknadsfrist, Arbeids- kultur, og etableringsstipend, Bergen kommune

1. juni 2021: Søknadsfrist Kunstnarstipend, Vestland fylkeskommune

2. juni 2021: Søknadsfrist, prosjektstøtte kulturvern, Kulturrådet

1. juli 2021: Søknadsfrist, interactive/immersive prosjekter, IDFA

15. juli 2021: Siste frist, påmelding av film, IDFA

1. august 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2021, Nordisk Panorama Market

4. august 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

9. august 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

31. august 2021: Søknadsfrist, produksjon av kortfilm, NFI

31. august 2021: Søknadsfrist, samproduksjon kortfilm med utenlandsk produsent, NFI

2. september 2021: Søknadsfrist prosjektstøtte, Fond for lyd og bilde

2. september 2021: Søknadsfrist markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, Kulturrådet

2. september 2021: Søknadsfrist, prosjektstøtte kulturvern, Kulturrådet

10. september 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

18. oktober 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

2. november 2021: Søknadsfrist markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, Kulturrådet

5. november 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord