DOC.STREAM er et nytt kultur- og kunnskapsutvekslingsprosjekt mellom Tsjekkia og Norge. Prosjektet fokuserer på promotering av dokumentarfilm og utvikling av dokumentarfilmindustrien i begge landene. Prosjektet er initiert av Jihlava International Documentary Film Festival og organiseres i samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Bergen Internasjonale Flm Festival (BIFF). Målsettingen er større interaksjon mellom aktørerne på filmfeltet i begge landene, samt visning av dokumentarfilmer for et større publikum. Prosjektet inneholder en rekke bransjeaktiviteter i Olso, Bergen og Praha fra og med september 2015. Aktiviteter og informasjon om deltakelse/påmelding vil annonserers på våre nettsider og pr. e-post fortløpende.

Les mer om DOC.STREAM NORWAY // JIHLAVA IDFF AND BERGEN BIFF FILM PROGRAMME, CZ // NOR KNOW-HOW EXCHANGE og ECHOES OF JIHLAVA IDFF IN BERGEN her 

DocStraem