HFK

Nå er det igjen tid for å søke Den kulturelle skolesekken i Hordaland om deltakelse med filmprosjekter. Hordaland fylkeskommune ønsker flere henvendelser fra dere!

Vi oppfordrer dere til å sende inn forslag og minner om at fristen er 1. oktober.

 

Forslag til kunst- og kulturproduksjonar til skulen 2016-2017

Hordaland fylkeskommune (HFK) har ansvar for kunst- og kulturformidling til grunnskoler og vidaregåande skoler i Hordaland, og startar no planlegginga av turnéprogrammet for skoleåret 2016-2017. Tilbodet vert utvikla med bidrag frå Rikskonsertane og spelemidlar til Den kulturelle skolesekken.

Programmet skal omfatte visuell kunst, film, litteratur, scenekunst, musikk og kulturarv. Kulturprogram på bokbåten Epos er ein del av tilbodet, sjå http://www.hordaland.no/eposkultur for eigne krav. Vedlagd finn de infoskriv. Informasjon og skjema vil de også finne her

Forslag må sendast inn seinast 1. oktober 2015