Vestnorsk filmsenter gratulerer filmarbeidere og alle andre kunstnere med stipender og priser fra Bergen kommune!