Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 16. september 2015 støtte til fjorten filmprosjekter. Tre dokumentarfilmer og én kortfilm fikk utviklingsstøtte. Fire kortfilmer og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Videre ble det gitt utviklingsstøtte til ett spillprosjekt, tre nett/tv-serier og én spillefilm.

Det kom inn 31 søknader i denne runden, med en total søknadssum på kr. 7 millioner og totalbudsjett på kr.47 millioner. Samlet tildelingsbeløp var kr.2.9 millioner.

I denne runden var bredde i tematikk og genre stor. Etablerte filmskapere, men også nye stemmer har fått støtte. Blant annet vil mange etter hvert kunne glede seg til et gjensyn med søskenparet Magnar og Oddny fra Kleiva i Sunnfjord. 

Les om alle prosjektene under TILDELINGER i menylinjen over.

75 02