manover 2015-570x210

Manøver setter av en hel dag for å gi profesjonelle aktører i film, design, kunst, scenekunst og musikk inspirasjon, faglig påfyll og en god tverrfaglig møteplass for nettverksbygging.
Velkommen til fagdag og fest på Cornerteateret i Bergen!