Utlysning – STUP – Stipend/Mentorordning

STUP er et stipend for filmarbeidere med høye ambisjoner!
 
Vestnorsk filmsenter vil stimulere til erfaringsoverføring, faglig utvikling og økt kompetanse i filmbransjen i regionen, gjennom å gi stipend til filmarbeidere med særskilt høye ambisjoner for egen utvikling.
Filmarbeidere/filmskapere i alle funksjoner kan søke om STUP-stipend.
Det kan ikke søkes midler til utvikling/produksjon av manus eller film.

 
Søknaden må inneholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse/motivasjonsbrev. Søker man om støtte til mentor må det dokumenteres at vedkommende har takket ja til en slik oppgave. Videre må det komme frem konkrete mål for faglig utvikling og en plan for gjennomføring. Stipendet gis ikke til aktiviteter som ellers dekkes av Vestnorsk filmsenters øvrige tilbud og støtteordninger.
 
Vi vil prioritere søknader som sikter høyt! Med dette menes at aktiviteten du søker på skal øke din kompetanse i betydelig grad. Det kan søkes om inntil kr. 50 000,-


Søknadsfrist 26. februar
Søknad sendes til elin(at)vestnorskfilm.no 

STUP er støttet av Bergen kommune