Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 23. februar 2016 støtte til tretten filmprosjekter. To kortfilmer og fire dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Fem kortfilmer og en dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til et langfilmprosjekt. Fire av prosjektene er for barn/ unge. Les mer