Tildelinger STUP – Stipend/Mentorordning

STUP er et stipend for erfarne filmarbeidere med særskilt høye ambisjoner for egen utvikling.

Totalt 10 søknader kom inn til STUP -Stipend/Mentorordning. Generelt ønsket mange av søkerne å gjennomføre tiltak som tilhører et tidlig stadium av opplæring innen deres fagfelt, tiltak som faller inn under Vestnorsk filmsenters ordinære ordninger og tiltak som senteret ikke støtter. 

Med STUP ordningen har vi valgt å støtte erfarne filmskapere som innenfor ulike felt har ambisjoner om å styrke sin kompetanse i særlig grad og således også utvide arbeidsfeltet sitt spesielt. Det ble tildelt 3 stipender til henholdsvis 

Kjersti Rasmussen, manusforfatter 
Pål Øie, regissør, manusforfatter  
Guri Giæver, produksjonsdesigner