FILMLAB FB INSTA

FilmLab Norge er et nytt ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen.

Søknadsfrist for å delta i programmet er 1. mai.

For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av maksimum tre, minimum to. Et team kan bestå av regissør, manusforfatter og produsent, eller regi/manus og produsent. Programmet har plass til fire team. 

Vi ønsker oss historier fra hele landet og fra begge kjønn. FilmLab er åpent for filmskapere fra hele Norge.


Les nøye gjennom retningslinjene før dere sender inn søknaden. Søknaden inkl. vedlegg sendes via Filmsøk.no.Deltakere søker seg inn i programmet med et lengre prosjekt (f. eks. spillefilm eller dramaserie). Gjennom fem laboratorier vil man utvikle og produsere en kortfilm basert på prosjektet teamet søkte seg inn med, og man vil også videreutvikle det lengre prosjektet. I tillegg til labene vil hvert enkelt team motta produksjonstilskudd til kortfilmen og individuell veiledning.Resultatet er en selvstendig kortfilm som skal fungere som et springbrett og en døråpner for finansiering, utvikling og produksjon av det lengre prosjektet. Underveis i forløpet vil man også videreutvikle prosjektet man søkte seg inn med. 

Programmet er for filmskapere som allerede har resultater å vise til, har en filmutdanning eller har produksjonserfaring og/eller relevant bransjeerfaring.

Søknadsfristen for å delta i programmet er 1. mai og prosjektet vil settes i gang i august 2016. 


Talent Norge AS støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år. Disse midlene matches med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Bergesenstiftelsen, Cultiva og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Midtnorsk Filmsenter og Sørnorsk Filmsenter vil være vertskap for to av de fem labene. De øvrige avvikles hos initiativtakere Filmveksthuset Tvibit og Mediefabrikken. 

FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, Midtnorsk Filmsenter og Sørnorsk Filmsenter, i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.