Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 21. april 2016 støtte til tretten filmprosjekter.

Variasjonen i prosjektenes tema og genre er stor. I denne runden finner vi en julefilm og emner som vitenskap, natur, musikk, språkhistorie, politikk og kunst.

En animasjonsfilm og seks dokumentarfilmer fikk utviklingsstøtte. En eksperimentell animasjonsfilm og fem dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Tre av filmene er for barn/unge.

Det kom inn 35 søknader. Søknadene hadde et samlet totalbudsjett på 20,2 millioner kroner og et samlet søknadsbeløp på 7 millioner kroner. Totalt ble det bevilget 2,1 millioner kroner i denne runden. Les mer om filmene her