Maniitsoq

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 7. juni 2016 støtte til sytten filmprosjekter. 

Det kom inn 58 søknader i denne runden. Søknadene hadde totalbudsjett på 38,9 millioner kroner og samlet søknadsbeløp var 9,9 millioner kroner. Totalt ble det bevilget 2,6 millioner kroner.

Tilsammen har det kommet 141 søknader første halvår 2016, mot 121 på samme tid i fjor. Les mer