Et musikkseminar om kommunikasjon mellom komponist og filmskaper arrangert av Den Norske Filmskolen.
Du har valget mellom å søke plass på hovedseminaret eller et miniseminar hvor det innledes til debatt om filmmusikkens plass i dagens norske filmer
For mer informasjon:
Miniseminar og Hovedseminar