Vestnorsk filmsenter satser på lokale filmskapere og bidrar til at filmer fra vestlandet kommer ut i verden

 

Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med samarbeidsavtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm og manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt tiltak for barn og unge. VF er en viktig bidragsyter til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet. Selskapet forvaltet i 2015 kr 9,9 millioner fra Kulturdepartementet til produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt 7 millioner fra eiere og regionale samarbeidspartnere til drift, manus- og prosjektutvikling og bransjeutviklende tiltak. Western Norway Film Commission er også en del av VF. Vi har kontor i Bergen og Volda.

 

 

Vestnorsk filmsenter søker filmkonsulent –

50 % stilling

Vestnorsk filmsenter søker etter filmkonsulent. Konsulenten skal behandle søknader om utviklings- og produksjonstilskudd til kort- og dokumentarfilm, samt vurdere idéutkast, synopsis og manus til spillefilm/TV serier. Konsulenten skal vurdere både kunstneriske, faglige og økonomiske sider ved prosjektene og i samarbeid med daglig leder fremme innstillinger til styret. Styret treffer vedtak om tilskudd. Vi ønsker en filmkonsulent som vil ha en aktiv rolle når det gjelder oppfølging av de prosjekter som mottar tilskudd. Filmkonsulenten skal sammen med resten av administrasjonen være med å utvikle den vestlandske filmen og filmbransjen gjennom tett kontakt med filmmiljøet og være en aktiv pådriver for utviklingen av så vel filmprosjekter som filmkompetansen i landsdelen. Filmkonsulenten skal holde seg løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonale film- og TV-bransjen.

Stillingen krever relevant og dokumenterbar kunnskap og erfaring innen dramaturgi og film/TV produksjon, og evne til å analysere og vurdere innkomne søknader og foreta kunstneriske og produksjonsmessige vurderinger. Gjennom løpende dialog med tilskuddsmottakere skal konsulenten bidra til en best mulig utvikling av prosjektene. Filmkonsulenten må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til å ta beslutninger. Interesse for kultur- og samfunnsspørsmål og kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel.

Stillingen er et åremål på 4 år med tiltredelse januar 2017 - lønn etter avtale. Arbeidssted er Bergen. Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Stine Tveten på tlf. 55 55 36 47/400 69 149.

Skriftlig søknad med CV sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., merket «Søknad filmkonsulent».

 

Søknadsfrist innen 1. september