Mediaverkstedet i Bergen utlyser manuskonkurranse!


Mediaverkstedet i Bergen fyller 30 år i 2007 og som en del av feiringen utlyser de til filmmanuskonkurranse hvor vinneren får sin film produsert.

Kriterier
- Tematisk skal manuset handle om modning. Hvordan dette tolkes, er opp til den enkelte.
- MiB som location. En eller flere locations skal være MiBs lokale.
- En fysisk reise må finne sted, hvor det må skje en fysisk forflytning. Hvordan dette tolkes, er også opp til den enkelte.
- De ønsker manus til en kortfilm, dvs. under 15 sider.
- Manuset skal være MiB i hende innen 31. oktober 07 NB! Ny frist 7. november
Vinneren vil bli plukket ut av en fagjury og vinnermanuset vil bli produsert i løpet av 2008.

Tilbakemelding og veiledning på manus i forkant av frist vil bli gitt om ønskelig. Manusforfatter får være med på produksjon av filmen. Bare vinneren blir kontaktet. Merk innsendte bidrag godt med navn, alder, telefonnummer, og epostadresse.
Ta kontakt på post@mediaverkstedet om det er noe du lurer på. Merk eposten med "Manuskonkurranse".
Bidrag sendes til:
Mediaverkstedet i Bergen, Georgernes verft 12, 5011 Bergen