DSCF0923 LO

(Maria Galliani Dyrvik, Anita Vedå, Pål Øie og Gunnbjørg Gunnarsdottir. Hildegunn Wærness og Turid Rogne hadde ikke anledning til å være tilstede.)

Mandag 12. september var det den årlige utdelingen av stipender, kunstnerpris, talentpris og kulturpris til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Bergen. Det ble i år tildelt to etableringsstipend, to kulturstipend og et arbeidsstipend til filmarbeidere. Dessuten ble det delt ut en talentpris. Gratulerer så mye til Pål Øie, Turid Rogne, Hildegunn Wærnes, Smau media, Gunnbjørg Gunnarsdottir og Rebekka Malkenes og alle andre kunstnere som mottok stipend eller pris!

Etableringsstipend gikk til Gunnbjørg Gunnarsdottir og Smau media.

Kulturstipend gikk til Hildegunn Wærnes og Turid Rogne. 

Arbeidsstipend gikk til Pål Øie. 

Talentpris gikk til Rebekka Malkenes. 

DSCF0934

(Pål Øie med Rebekka Malkenes, som mottok årets Talentpris)