unnamed

(De rettsløse)

 

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 14. september 2016 støtte til femten filmprosjekter. To kortfilmer og syv dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. To kortfilmer og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til to langfilmprosjekt. To av prosjektene er for barn/unge.

Det kom inn 43 søknader. Søknadene hadde totalbudsjett på 34,9 millioner kroner og samlet søknadsbeløp var 7,7 millioner kroner. Totalt ble det bevilget 2,5 millioner kroner. Følgende prosjekter fikk støtte