image004 

(Ina Remme og Stian Hafstad er et av fire team. De deltar med "Guds bibliotek")

FilmLab Norge hadde en vellykket første samling 2.-6. september ved Kulturspinn Vatn i Levanger.

– På den første samlingen jobbet vi mye med å se på potensialet og mulighetene som ligger i de ulike prosjektene. Vi ville også kartlegge de ulike teamene, og utforske mulige veier for kortfilmprosjektene som teamene skal jobbe med i månedene som kommer, sier Marit Bakken fra Midtnorsk Filmsenter.

Første lab ble ledet av veiledere fra Mediefabrikken, med Midtnorsk filmsenter som vertskap. Underveis i samlingen hadde deltakerne også spennende møter med regissør og manusforfatter Hanna Sköld og produsent Ruben Thorkildsen. FilmLab fikk også besøk av den internasjonalt anerkjente forfatteren og transmediakonsulenten Alison Norrington, som kommer fra det London-baserte selskapet Storycentral.

– Alison holdt en inspirerende workshop om transmedia, og hvordan man med historien i fokus kan bygge en «runway» for prosjektet sitt i tett dialog og i interaksjon med publikum. Hun hadde også veiledningsmøter med hvert enkelt team og prosjekt. Deltakernes tilbakemeldinger viser at de hadde stort utbytte av det faglige opplegget, forteller Bakken.
Alt i alt bød samlingen på noen lærerike dager, og frem mot neste samling vil de fire FilmLab-teamene jobbe med å utvikle hvert sitt kortfilmprosjekt.
Ny samling 5.-9. oktober

Neste lab arrangeres på Bragdøya utenfor Kristiansand 5.-9. oktober, og vil ha hovedfokus på manus. Sørnorsk filmsenter er vertskap for samlingen, og deltakerne vil blant annet delta på workshops med forfatteren Bo Skjoldborg og manusforfatteren og -konsulenten Emmanuel Oberg.
Les mer om FilmLab her.