Vill Poster-kopi

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 1. desember 2016 støtte til 21 filmprosjekter. Tre kortfilmer, fire animasjonsfilmer og fem dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Tre kortfilmer og tre dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til to spillefilmprosjekt og en tv-serie. Fire av prosjektene er for barn/ unge.

Det kom inn 58 søknader. Søknadene hadde totalbudsjett på 25,1 millioner kroner og samlet søknadsbeløp var 8,5 millioner kroner. Totalt ble det bevilget 2,9 millioner kroner.

Les mer om prosjektene