Fra 1. januar 2017 innføres de nye forskriftene for audiovisuelle produksjoner.

Den overordnede forskriften finner du her «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk». I november ble også «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» publisert, og denne erstatter gjeldende regelverk. Denne forskriften er felles for NFI og alle de regionale aktørene, men kan variere litt fra region til region. Vestnorsk filmsenter vil oppdatere retningslinjene sine i løpet av desember.