Filmkonsulent ved Vestnorsk filmsenter, Jesper Bergom-Larsson, er i Bergen i perioden 6. -10. februar.