Filmkonsulent ved Vestnorsk filmsenter, Jesper Bergom-Larsson, er i Bergen i perioden 13. -17. mars. Han kommer også til å være her på Vestlandet i uke 17 og 20.