verft (Forløp)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 22. februar 2017 støtte til seksten filmprosjekter. Syv dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. To kortfilmer, tre dokumentarfilmer og en dokumentarserie fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til to spillefilmprosjekt og en serie.

Det kom inn 38 søknader i denne runden. Søknadene hadde totalbudsjett på 27 millioner kroner og samlet søknadsbeløp var 7 millioner kroner. Totalt ble det bevilget 2,2 millioner kroner.

Dette er den nye filmkonsulenten Jesper Bergom-Larssons første søknadsrunde.

Her finner du prosjektene som fikk støtte