Filmkonsulent ved Vestnorsk filmsenter, Jesper Bergom-Larsson, er i Bergen igjen i perioden 15.-19. mai. Han deltok på hele Vestlandstreffet fra 27.-29. april.