Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 2. mai 2017 støtte til tjue filmprosjekter. To kortfilmer og ti dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Tre kortfilmer og en dokumentarfilm fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til tre spillefilmprosjekt og en serie.

Det kom inn 38 søknader i denne runden. Søknadene hadde totalbudsjett på 22 millioner kroner og samlet søknadsbeløp var 5,3 millioner kroner. Totalt ble det bevilget 2,35 millioner kroner. Les mer om prosjektene her