Det blir selvsagt Minuttfilmkonkurranse og Sommerfilmfest også i år! Sett av datoen! Mer info kommer.