Filmkonsulent ved Vestnorsk filmsenter, Jesper Bergom-Larsson, er i Bergen i perioden 13. -18. august.