vkiha stills 300. kopia 2 kopi

Nå har du anledning til å se noen gode vestlandske kortfilmer på nett! På Aftenpostens nettside kan du se Nina Knags Vi kan ikke hjelpe alle. På NRK finner du, blant et knippe kortfilmer, Ina Grevstads Campingliv og Henning Rosenlunds Kontroll. Filmene anbefales!