Laiv 
(Laiv - eller kunsten å leke)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 21. juni 2017 støtte til tjue filmprosjekter. To animerte kortfilmer og seks dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Seks kortfilmer og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til tre spillefilmprosjekt.

Les mer om prosjektene fikk støtte. Du finner også alle tildelingene her.