1

En gang Aurora

Tre prosjekter fra Vestlandet er tatt ut til Nordisk Panorama Forum i Malmø i september.

"En gang Aurora" deltar med pitch. Dokumentaren regisseres av Benjamin Langeland og Stian Servoss og produseres av Flimmer film v/ Thorvald Nilsen. "Lyst" deltar også med pitch. Regissør er Hildegunn Wærness og produsent er Indie Film v/ Carsten Aanonsen. Det tredje prosjektet er "Gudnasons rapp". Runar Gudnason og Aldeles as v/ Turid Rogne er plukket ut til å være Observer+. Nordisk Panorama Forum er en del av Nordisk Panorama, som avvikles i Malmø. God tur og lykke til!