Vestnorsk filmsenters filmkonsulent, Jesper Bergom-Larsson, kommer til Bergen 27. september og blir til 2. oktober. Før dette er han på Nordisk Panorama og Nordisk Forum i Malmø.