Aurora

(En gang Aurora)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 27. september 2017 støtte til søtten filmprosjekter. Fem dokumentarfilmer og en kortfilm fikk produksjonsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til tre spillefilmprosjekt og to serier. Les mer. Du finner også prosjektene her.